I am Home finns på plats under Almedalen

2018-06-14

Den svenska bostadsutmaningen

Sverige behöver 600 000 nya bostäder, enligt Boverket. Samtidigt skjuter bostadspriserna i höjden och Sverige ligger i topp i Europa när det gäller produktionskostnader. På tjugo år har kostnaderna stigit mer än dubbelt så mycket som KPI.
Samtidigt har svensk bostadsmarknad ett stort matchningsproblem. De som allra mest behöver bostäder har inte de ekonomiska förutsättningarna att betala priset för nyproducerade lägenheter. För de stora flertalet har kostnaderna redan nått smärtgränsen. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa problemen vi har skapat med
det gamla sättet att tänka. Hur ser de nödvändiga lösningarna ut?

Välkomna att besöka vår monter 508  och diskutera denna fråga.
När: 10.00-17.00 måndag till torsdag under Almedalsveckan
Plats: Monter 508 på Strandvägen, Visby (Inom utställningsområdet.)

När: 10.00-17.00 måndag till torsdag
Plats: Monter 508 på Strandvägen, Visby (Inom utställningsområdet.)