Seminarium 1

2018-07-04

Vårt tisdagsseminarium från Almedalen med fokus på bostadsutmaningen.

Lyssna på

Anders Nordstrand - vd för SABO
Svante Hagman - NCC AB, ordförande för Sveriges Byggindustrier
Lars Albinsson - Projektledare Bygg 4.0 – digitaliseringen
Marina Fritsche - Regionchef på Wallenstam
Niklas Andersson grundare SIZES.

 Seminarium-film för Almedalen. (58 minuter)