Välkommen på seminarier under almedalen

2018-06-14

Den svenska bostadsutmaningen: Matchningsproblemet
Svensk bostadsmarknad lider av ett stort matchningsproblem. De som allra mest behöver bostäder har
inte de ekonomiska förutsättningarna att betala priset för nyproducerade lägenheter. För det stora flertalet har kostnaderna redan nått smärtgränsen. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa problemen vi har skapat med det gamla sättet att tänka.
Hur ser de nödvändiga lösningarna ut?

Välkommen på samtal med
Stefan Attefall - Bostadsstrategisk rådgivare, fd bostadsminister
Leif Nysmed - (S), ledamot av civilutskottet, Sveriges riksdag
Niklas Wykman - (M), ledamot av finansutskottet, Sverige riksdag
Göran Cars - Professor i samhällsplanering, KTH
Niklas Andersson - vd I am Home

När: 9.00-10.00 på tisdagen (8.30 serverar vi frukost).
Plats: Monter 508 på Strandvägen, Visby (Inom utställningsområdet.)
OSA senast 20 juni på www.almedalen.iamhome.se

Den svenska bostadsutmaningen 2
Matchningsproblemet
Svensk bostadsmarknad lider av ett stort matchningsproblem. De som allra mest behöver bostäder har
inte de ekonomiska förutsättningarna att betala priset för nyproducerade lägenheter.
För det stora flertalet har kostnaderna redan nått smärtgränsen.
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa problemen vi har skapat med det gamla sättet att tänka.
Hur ser de nödvändiga lösningarna ut?
Välkommen på samtal med
Stefan Attefall - Bostadsstrategisk rådgivare, fd bostadsminister
Leif Nysmed - (S), ledamot av civilutskottet, Sveriges riksdag
Niklas Wykman - (M), ledamot av finansutskottet, Sverige riksdag
Göran Cars - Professor i samhällsplanering, KTH
Niklas Andersson - vd I am Home
När: 9.00-10.00 på torsdagen (8.30 serverar vi frukost).
Plats: Monter 508 på Strandvägen, Visby (Inom utställningsområdet.)