Inte mycket har hänt i bostadsbyggandets Sverige.

Studier och ideal från 50-talet sätter fortfarande standarden trots att de flesta av oss inte passar in i 50-talets normer längre.
Vi på I am Home vill ta nästa steg. Skapa en ny standard. Och utveckla och bygga hem för hur vi faktiskt lever idag. 

Där vi snarare är 5 ena veckan. 3 andra. Där vissa är 12. Andra 2. Och många 1. Där vi kan dela mer. Och genom det få mer.

Vi bygger bostäder som tar hänsyn till våra behov idag. För livets föränderlighet. Och framtidens utmaningar.


I am Homes fokus:


Kvadratsmarta och flexibla lägenheter

Vi förstår att alla hem och familjer ser olika ut och därför har olika behov och önskemål. Våra bostäder erbjuder en flexibilitet både på kort och på lång sikt. Med till exempel flyttbara väggar och extrarum utanför lägenheten. Alla kan hitta sitt sätt att bo hos oss.

Delbart är hållbart

En traditionell bostad innehåller många ytor som sällan eller aldrig nyttjas. Det tycker vi är synd. Förutom att en outnyttjad yta kostar lika mycket att bygga och bo på så påfrestar den också miljön helt i onödan. I am Homes koncept låter dig och din familj bo bättre till lägre kostnad. Genom att samnyttja ytor som bara används ibland, kan kvalitéer som vanligtvis förknippas med villaboende erbjudas inom ramen för en attraktiv boendekostnad.

I Am Homes fokus:

Bygger i trä

Vi har höga ambitioner beträffande hållbarhet och miljö i våra projekt. Därför strävar vi efter, så långt det är möjligt, att bygga i trä.


Johan Persson, kommunalråd i Kalmar, reflekterar över ett av våra projekt
"Helt outstanding!!!"