Bakgrund

I am Home utvecklar och bygger hem för alla inte bara kärnfamiljen. Bostäder för hur vi faktiskt lever idag och kommer att leva i framtiden.
50-talets ideal och studier, som fortfarande styr det mesta inom byggbranschen, har vi lämnat bakom oss.

Lösningen är flexibla och yteffektiva lägenheter med fler delade funktioner. Det är hållbart ur ett såväl socialt,
miljö och ekonomiskt perspektiv. Och ger samtidigt fler värden till din bostad. Till ett bättre pris.

I am Home startades 2015 med en gemensam tanke om att förändra en förlegad bransch. En bransch där byggherrarnas behov
får styra snarare än behoven hos människorna som ska bo i lägenheterna. Vi är ett ungt företag men har lång erfarenhet inom
byggbranschen som byggherre, arkitekt och byggnadsentreprenör.

I am Home har nu utvecklats ytterligare och byggt upp ett team med specialister inom projektledning och affärsutveckling.

En av nycklarna till våra framgångar är den trio som startade I am Home:
50-talets ideal och studier, som fortfarande styr det mesta inom byggbranschen, har vi lämnat bakom oss.
har vi lämnat bakom oss
I Am Home har nu utvecklats ytterligare och byggt upp ett team med specialister inom projektledning och affärsutveckling.
Niklas Andersson, är sedan länge verksam som byggherre med fokus inom projekt- och fastighetsutveckling samt förvaltning.
Magnus Petersson, Byggentreprenör med sinne för detaljer. Bidrar med kompetens inom teknik såväl som byggledning och organisation.
Jens Dahlkild, Arkitekt med 15 års erfarenhet inom bostadsutformning med ytterligare specialistkompetens inom området stadsbyggnad.
De olika bakgrunderna ger I am Home fantastiska förutsättningar att jobba parallellt i designprocessen.
Resultatet är väl genomarbetade projekt med boende och kund i fokus redan från allra första skissen.