Om oss – Projektutvecklingsbolaget som möjliggör för livsglädje.

Allt arbete vi utför tar avstamp i vår värdegrund. Vårt uppdrag är att förbättra livskvaliteten och möjliggöra för livsglädje i vårt samhälle. Detta gör vi genom att utveckla den hållbara staden, utmana bostaden och förenkla vardagen för vår omvärld.

I am Homes fokus:

Utveckla den hållbara staden

Långt fler bör ha möjlighet till att ha ett kvalitativt och inkluderande hem där man kan bo med ett gott samvete utifrån ett miljömässigt perspektiv utan att det leder till ohållbara kostnader. Kvarteret bör bejaka det sociala mötet människor emellan och bidra till självuppfyllelse och en ökad livsglädje.

I am Home utvecklar kvarter som tillsammans med människorna som verkar och lever i dem skapar den hållbara staden. En stad som ser till människors behov och som kan förändras med samhällsutvecklingen över tid.

Utmana bostaden

50-talets normer för hur vi bor och lever sätter till stor del standarden för hur branschen utvecklar bostäder än idag. Vi lever inte längre på samma sätt och vi har nya förutsättningar att förhålla oss till. Dagens bostad behöver vara proaktivt, standarder måste möta samhällsutvecklingen.

I am Home utmanar bostadens funktion och strukturer för att skapa hem som möter upp dagens och morgondagens föränderlighet. Vi utmanar det traditionella känslomässiga förhållningssättet gentemot bostäder för att skapa hem som bejakar människorna i dem.

Förenkla vardagen

I am Home strävar efter att skapa en förenklad vardag för vår omgivning. Vi anpassar och optimerar vår fastighetsutveckling för smidigare processer och för att uppnå nya affärsskapande potentialer.

I am Home skapar nya funktioner och optimerar kvarteren för de som lever och verkar där. Genom att utveckla bostäder som tillgodoser såväl ekonomiska som praktiska behov arbetar vi för att skapa förutsättningar för en förenklad vardag för vår omvärld.