Värdegrund - Allt arbete I am Home utför tar sin grund i vår värdegrund

I strävan efter Livsglädje  

Vårt uppdrag är att förbättra livskvaliteten och möjliggöra för livsglädje i vårt samhälle. Morgondagen byggs genom att utveckla det samhälle vi lever i idag. Genom att underlätta för en vardag som tillgodoser människors olika behov vill vi främja mänsklighetens strävan efter en bättre morgondag.

Ta Initiativ

Det finns alltid tillfällen när frågor står och väger, då visar vi beslutsamhet, tar initiativ och fyller tomrummet med syfte och riktning. Vi gör detta för att vi tror på oss själva och på att vårt uppdrag – på riktigt – har potential att göra morgondagen bättre än idag. Vi gör vår expertis tillgänglig istället för att stå tillbaka och tvinga andra att ta de svåra valen. Vi är ödmjuka och flexibla nog för att revidera vår första tanke utefter ny information eller en förändrad situation. Detta är också att ta initiativ.

Känn Engagemang

Att ha lyxen att varje dag få arbeta med något meningsfullt är en känsla som vi önskar att alla kan ha. Vi är övertygade om att morgondagen byggs genom att ta hand om den värld vi lever i idag. Detta gör oss starka och beslutsamma även under sämre dagar; villiga att gå den extra milen. Svåra dagar kommer – för förändring är svårt! Trots detta fokuserar vi vårt engagemang på glädje, skratt och ömsesidig framgång. För oss, för våra kollegor och för våra kunder.
Vi är fast beslutna i att göra vardagen bättre och enklare för alla omkring oss och söker därför enkelhet i det vi gör. Genom att göra det svåra enkelt kan vi alla fokusera fullt ut på vad som får oss att känna engagemang och uppfyllelse.


Omfamna Förändring

När vi kontinuerligt matar vår nyfikenhet med positiv input och djärva idéer förändras vi till det bättre. Alla förändringar är inte bra – men alla förändringar får oss att växa. Vi inser och accepterar detta som en del av att omfamna förändringar. Eftersom vi lever med förändring som en livslång följeslagare har vi lärt oss att lita på ett hälsosamt försök- och fel-flöde (”trial and error”). Genom att se detta som en naturlig del av vardagen antar vi utmaningen att ta ett steg i taget mot en bättre framtid. Därmed står vi aldrig stilla utan rör oss ständigt framåt. Med detta perspektiv av att omfamna förändring visar vi framsteg både idag, imorgon samt varje dag.