Efterlängtat trähus tar nu höjd i Kalmar

1 december 2017

Trähuset på Norra vägen i Kalmar har nu alla våningar på plats och nu väntar läggning av tak. -Taket skall vara på plats innan jul, säger Tobias Ahlgren, projektledare på I am Home, som planerar för taklagsfest i julveckan.

Under den sista tiden har Kalmarborna kunnat följa hur kvarteret Tallbocken rests våning för våning. Husen består av sex våningsplan med huvudsakligen massivt korslimmad trästomme från Norrland. I am Home bygger här 46 stycken lägenheter i storleken 27 till 43 kvadratmeter och planerar för inflyttning i september 2018. Lägenheterna är kvadratsmarta och kvarteret har delade utrymmen runt om i husen, genom bland annat så kallade “Plusrum” som förlänger bostaden. Dessa finns hela tiden tillgängliga och ingår i hyran som en förlängning av bostaden i vardagen. I de två Plusrummen planeras för ett kontorsrum och ett utrymme för grövre arbeten, till exempel att meka med cykeln. De gemensamma ytorna ska främja både sociala och ekonomiska aspekter.

Många har hört av sig och visat intresse för lägenheterna berättar Petra Wertheimer, marknadschef på I am Home. En intresseanmälan kan göras på I am Homes webbsida om man vill kunna få information om tilldelningsförfarandet när det så är dags.