Projektutvecklings­bolaget som möjliggör livsglädje

I am Home AB grundades 2015 av en byggherre, en arkitekt, en byggnadsentreprenör som tillsammans ville ta nästa steg och utveckla hem för hur vi faktiskt lever idag där familjer och hushållet ser olika ut i olika skeden i livet. Vi är en entreprenörsdriven stadsutvecklare och flerbostadshusutvecklare. Med kreativa, hållbara och kostnadseffektiva koncept och affärsmodeller, utmanar I am Home dagens boendeformer i syfte att skapa hem som förenklar vardagen och ger livsglädje nu och i framtiden. Vi driver bostadsproduktion från koncept och markaffär genom myndighetsprocesser, upphandlingar, byggnation till uthyrning och förvaltning.

Vår mission som stadsutvecklare

I am Home är stadsutvecklaren som skapar livsglädje genom att utmana och utveckla bostaden för en förenklad vardag och en hållbar stad.

Utveckla den hållbara staden

Långt fler bör ha möjlighet till att ha ett kvalitativt och inkluderande hem där man kan bo med ett gott samvete utifrån ett miljömässigt perspektiv utan att det leder till ohållbara kostnader. Kvarteret bör bejaka det sociala mötet människor emellan och bidra till självuppfyllelse och en ökad livsglädje.

I am Home utvecklar kvarter som tillsammans med människorna som verkar och lever i dem skapar den hållbara staden. En stad som ser till människors behov och som kan förändras med samhällsutvecklingen över tid.

Utmana bostaden

50-talets normer för hur vi bor och lever sätter till stor del standarden för hur branschen utvecklar bostäder än idag. Vi lever inte längre på samma sätt och vi har nya förutsättningar att förhålla oss till. Dagens bostad behöver vara proaktivt, standarder måste möta samhällsutvecklingen.

I am Home utmanar bostadens funktion och strukturer för att skapa hem som möter upp dagens och morgondagens föränderlighet. Vi utmanar det traditionella känslomässiga förhållningssättet gentemot bostäder för att skapa hem som bejakar människorna i dem.

Förenkla vardagen

I am Home strävar efter att skapa en förenklad vardag för vår omgivning. Vi anpassar och optimerar vår fastighetsutveckling för smidigare processer och för att uppnå nya affärsskapande potentialer.

I am Home skapar nya funktioner och optimerar kvarteren för de som lever och verkar där. Genom att utveckla bostäder som tillgodoser såväl ekonomiska som praktiska behov arbetar vi för att skapa förutsättningar för en förenklad vardag för vår omvärld.

 

Vår värdegrund

Det finns alltid tillfällen när frågor står och väger, då visar vi beslutsamhet, tar initiativ och fyller tomrummet med syfte och riktning. Vi gör detta för att vi tror på oss själva och på att vårt uppdrag har potential att göra morgondagen bättre än idag. Vi står inte tillbaka och tvingar andra att ta de svåra valen.

Att ha lyxen att varje dag få arbeta med något meningsfullt är en känsla som vi önskar att alla kan ha. Vi är övertygade om att morgondagen byggs genom att ta hand om den värld vi lever i idag. Detta gör oss starka och beslutsamma även under sämre dagar. Vi fokuserar på att känna engagemang  genom glädje, skratt och ömsesidig framgång.

När vi kontinuerligt matar vår nyfikenhet med positiv input och djärva idéer förändras vi till det bättre. Alla förändringar är inte bra – men alla förändringar får oss att växa. Vi står aldrig stilla utan rör oss ständigt framåt. Med detta perspektiv av att omfamna förändring visar vi framsteg både idag, imorgon samt varje dag.

Ta initiativ

Känn engagemang 

Omfamna förändring

Några av våra partners

Vi ser en värld där varje hem utformas för att ge livsglädje

Vår sekretess- och cookiepolicy:

Sekretess- och cookiepolicy

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet