Bolagsstyrning

Med kreativa, hållbara och kostnadseffektiva koncept och affärsmodeller utmanar I am Home dagens boendeformer i syfte att skapa hem som förenklar vardagen och ger livsglädje nu och i framtiden. Bakom I am Home står seniora medarbetare tillsammans med de tidigare ägarna bakom Byggfast AB; ett bostadsutvecklingsbolag med anor från 70talet, verksamt i syd, väst och Storstockholm.

Styrelse

Per-Olof Andersson

Styrelseordförande
Delägare och ordförande We are Tomorrow Holding AB
Diverse styrelseuppdrag, 1985 –
VD, Bygg Fast AB, 1985 – 2021

Ulf Ragnarsson

Styrelseledamot
Styrelseledamot i We are Tomorrow Holding AB.
Konsult inom ekonomi i egen verksamhet sedan 1985.
Revisor, 1980-1985

Stefan Wertheimer

Styrelseledamot
Styrelseledamot i We are Tomorrow Holding AB.
VD Nock Massiva Trähus, 2023-
VD Sizes Prefab AB, 2021 - 2022
Teknisk chef på Sizes 2019 - 2020 .
Projektchef I am Home, 2016 -2019.
Projektledare Swisslog, AB 2013 – 2016.

Keith Olsson

Suppleant
Delägare och styrelseledamot i We are Tomorrow Holding AB
Diverse styrelseuppdrag i noterade och icke noterade bolag. 1979-
Styrelseordförande och VD i Bygg-Fast AB med dotterbolag. 1979-

Terje Björsell

Styrelseledamot
VD SBF Fonder AB, 2023-
VD I am Home AB,
VD We are Tomorrow AB,