Bolagsstyrning

I am Home helägs av We are Tomorrow, ett aktivt ägarbolag som bidrar med nätverk, kompetens, affärsutveckling och kapital till I am Home, Sizes och andra tillkommande affärsidéer inom bolagsgruppen. We are Tomorrows affärsidé är att utveckla  gruppens bolag till starka fristående organisationer och varumärken med långsiktigt hållbara affärsmodeller.

Huvudstyrelse

Niklas Andersson

Ordförande
Grundare till företagsgruppen, partner, Ordförande i We are Tomorrow, I am Home och ledamot i Sizes.

Jens Dahlkild

Styrelseledamot
Partner, styrelseledamot och medgrundare till We are Tomorrow, I am Home och Sizes Works.
Styrelseordförande och partner i E/S-A Arkitekter AB.

Per-Olof Andersson

Styrelseledamot
Delägare och styrelseledamot i We are Tomorrow Holding AB och Sizes AB.
Diverse styrelseuppdrag, 1985 –
VD, Bygg Fast AB, 1985 – 2021

Ulf Ragnarsson

Styrelseledamot
Styrelseledamot i We are Tomorrow Holding AB.
Konsult inom ekonomi i egen verksamhet sedan 1985.
Revisor, 1980-1985

Stefan Wertheimer

Styrelseledamot
Styrelseledamot i We are Tomorrow Holding AB.
VD Sizes Prefab AB, 2021 -
Teknisk chef på Sizes 2019 - 2020 .
Projektchef I am Home, 2016 -2019.
Projektledare Swisslog, AB 2013 – 2016.

Keith Olsson

Suppleant
Delägare och styrelseledamot i We are Tomorrow Holding AB och Sizes Works AB.
Diverse styrelseuppdrag i noterade och icke noterade bolag. 1979-
Styrelseordförande och/eller VD i Bygg-Fast AB med dotterbolag. 1979-

Ledningsgrupp:

Terje Björsell

VD

terje@iamhome.se 072-589 16 56

Johan Forsberg

Projektutvecklingschef

johan@iamhome.se 070-527 64 31

Petra Wertheimer

Marknadschef

petra@iamhome.se 072-506 02 22