Vårt hållbarhetsarbete

Vi skapar livsglädje genom att utmana och utveckla bostaden för en förenklad vardag och en hållbar stad. Våra projekt skall vara klimatneutrala senast 2030. Sedan bolagets begynnelse har vi en träbyggnadsstrategi och vi arbetar för energivarsamhet. Vi skapar gemensamma funktioner, tjänster och utrymmen för samvaro och samnyttjande bland de boende för att ge goda sociala sammanhang och en enklare vardagslogistik.

Vi utvecklar den hållbara staden med lågt CO2avtryck, energivarsamhet och stadsbyggnads­kvalitéer.

Vi utmanar bostaden; lägenheten, de gemensamma utrymmena och de utvändiga rummen.

Vi förenklar vardagen för de boende och för förvaltning, för goda sociala sammanhang och en enklare vardagslogistik.

Aktiviteter som stöttar vårt hållbarhetsarbete:

Ikon <p>Träbyggnadsstrategi - för minskad CO2</p>

Träbyggnadsstrategi - för minskad CO2

Ikon <p>Miljöbyggnad Silver för livskvalitet och energisparsamhet</p>

Miljöbyggnad Silver för livskvalitet och energisparsamhet

Ikon <p>Klimatberäkningar längs projekten</p>

Klimatberäkningar längs projekten

Ikon <p>Mobilitetsprogram i projekt</p>

Mobilitetsprogram i projekt

Ikon <p>Låg energi och vattenförbrukning i projekt</p>

Låg energi och vattenförbrukning i projekt

Ikon <p>Gemensamma funktioner och utrymmen i samtliga projekt för samvaro och samnyttjande</p>

Gemensamma funktioner och utrymmen i samtliga projekt för samvaro och samnyttjande

Ikon <p>Labbfunktioner i samtliga projekt i hållbarhetens tecken</p>

Labbfunktioner i samtliga projekt i hållbarhetens tecken

Vi är medlemmar i LFM30

Våra projekt skall vara klimatneutrala senast 2030.

Vi ställer oss bakom LFM30 och en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030. Vi åtar oss därför att stegvis implementera det övergripande målet och löftena i vår verksamhet.

Vår Uppförandekod

Syftet med vår uppförandekod är att skapa långsiktiga affärsrelationer med goda förutsättningar där I
am Home bedriver sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Samtliga
anställda, leverantörer och samarbetspartners kan ta del av I am Homes ställningstagande i dessa
frågor.

Ta del av vår uppförandekod: I am Homes Uppförandekod

Vår Hållbarhetspolicy

Syftet med vår hållbarhetspolicy är att definiera I am Homes ställningstagande och mål för medverkan i byggandet av en hållbar samhällsutveckling.

Ta del av vår hållbarhetspolicy: I am Homes Hållbarhetspolicy

Vi ser en värld där varje hem utformas för att ge livsglädje.