I am Home byggstartar kvarteret Måbäret

31 juli 2017

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, byggstartar kvarteret Måbäret.

I am Home utvecklar 9714 BTA på uppdrag av Rikshem i Snurrom i norra Kalmar. På fastigheten skall 134lgh mellan 35-78kvm uppföras fördelat på två huskroppar med sex våningar vardera.

Fastigheten kommer att ha solceller på taken vilket ger positiva effekter på miljön och ekonomiska effekter för såväl hyresgästerna som förvaltaren till fastigheten.

Den 31 juli påbörjas markarbetet. Fastigheten planeras stå klar hösten 2019.