I am Home byggstartar kvarteret Rönnbäret

3 april 2017

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, påbörjar utvecklingen av området Snurrom i norra Kalmar.

I am Home utvecklar 5 731 BTA i Snurrom i norra Kalmar. På fastigheten skall 87lgh mellan 32-63kvm uppföras fördelat på tre huskroppar med tre våningar vardera.

I varje bostadshus kommer det att finnas delade utrymmen i form av Plus-rum. Dessa finns tillgängliga för alla och ingår i hyran som en förlängning av bostaden.

Den 3 april påbörjas markarbetet. Fastigheten planeras stå klar hösten 2018.