I am Home deltar i debatten om bostäder för södra Sveriges framtid, på Business Arena Malmö

29 mars 2019

Den 2/4 samlas södra Sveriges byggelit på Business Arena Malmö. Niklas Andersson, medgrundare och styrelseordförande för I am Home kommer även att delta i debatten om bostäder för regionens framtid.

Niklas Andersson kommer att delta i seminarium spår 3, ”Bostäder för regionens framtid”
Kl. 13:30, den 2/4. Under detta seminarium kommer man att diskutera hur befolkningen i Skåne stadigt växer, samtidigt som andelen unga och äldre ökar. Länet har den lägsta sysselsättningsnivån i Sverige, och med allt fler som studerar eller går i pension ökar försörjningsbördan samtidigt som skattekraften minskar. Tillgång till bostäder för alla grupper är en förutsättning för framgång och tillvaratagande på den potential som finns i den unga befolkningen. Hur ser bostads- och befolkningsutvecklingen i regionen ut framåt – och hur ska vi göra för att framtidens näringsliv ska ha någonstans att bo?

Panelen utgörs av: Simon Sköld, samhällsanalytiker, Region Skåne
Bo Adling, ansvarig bostadsfrågor region Syd, Sveriges Byggindustrier
Marie Thelander Dellhag, vd, MKB Fastighets AB
Niklas Andersson, styrelseordförande, grundare, I am Home

För mer information om Busniness Arena Malmö, klicka här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marknadskommunikatör
Ida Nilsson
ida@iamhome.se