I am Home och Consto avtalar entreprenad för nybyggnation i Västerås

18 december 2020

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, utvecklar i stadsdelen Eriksborg i Västerås. Entreprenadavtal tecknas med Consto.

Consto kommer under löpande ledning av I am Home svara för så väl markarbete som byggnation.

-I am Homes val av entreprenad kommer att skapa goda förutsättningar för att leva upp till I am Homes vision för projektet. Att bidra i utvecklingen av en ny och levande stadsmiljö med moderna och attraktiva fastigheter och kvalitativa boenden, säger Niklas Andersson, en av grundarna till I am Home.

-Vi på Consto är glada och stolta att få förtroendet att uppföra denna entreprenad tillsammans med I am Home och ser detta som ett steg i vår etablering i Mälardalen, säger Tord Johanson, arbetschef på Consto.

Detaljplanen är lagakraftvunnen och byggstart är beräknad första kvartalet 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

I am Home, grundare, Niklas Andersson, niklas@wearetomorrow.se, 072-522 76 99

Consto, Arbetschef, Tord Johansson, tord.johansson@constoab.se, 019-277 12 42