I am Home signerar Färdplan 2030 och ställer sig bakom att Malmö ska nå ett klimatneutralt byggande senast år 2030.

17 april 2019

Tisdagen den 9 april signerade I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus, Färdplan 2030. I am Home ställer sig bakom att Malmö ska nå en klimatneutral värdekedja i Bygg- och anläggningssektorn senast 2030.

Behovet av effektiva klimatåtgärder är akut. I Malmö står byggsektorn för mer än 20% av den totala klimatpåverkan och det planeras flera betydande projekt under de kommande åren. Bland annat genom Sverigeöverenskommelsen och Storstadspaketet. Det är tydligt att branschen tillsammans måste hitta nya, klimatneutrala lösningar som inte bara gör Malmö mer hållbart utan också skapar en marknad för klimatneutralitet i bygg- och anläggningssektorn. För detta krävs ett ökat fokus på byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv där mål, byggmetoder och material värderas utifrån såväl funktion som klimateffekter.

För att klara denna förflyttning har I am Home med flera aktörer inom byggsektorn tillsammans med Malmö stad enats om att fokusera på följande strategiområden:

  • Affärsmodeller, incitament och samverkan
  • Cirkulär ekonomi och resurseffektiviteten
  • Design, process och klimatkalkyl
  • Klimatneutralt byggmaterial
  • Klimatneutral användning och underhåll
  • Fossilfria byggarbetsplatser och transporter

– För oss är det en självklarhet att jobba för ett klimatneutralt byggande. Vår vision är att utvecklar normen för hur staden byggs. Vi vill bidra till en hållbar stad, för oss som lever nu och för generationer framåt. Med innovativa och hållbara koncept, modern arkitektur och flexibelt boende vill vi underlätta livet för individen, idag och imorgon. Att vi ansluter oss till ”Färdplan 2030” är en positiv väg för oss att fortsätta vår resa i hållbarhetens tecken, säger Lars Wribe, VD för I am Home.