I am Home tecknar avtal om förvärv av fastighet i Halmstad

27 november 2018

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, har tecknat avtal om att förvärva en välbelägen fastighet i Halmstad, mellan centrum och Tylösand. På fastigheten ska omkring 160 bostäder med en total yta om 11 500 kvm BTA utvecklas.

”Halmstad är en stad vi länge sökt oss till och förvärvet utgör ett utmärkt tillskott i vår projektportfölj. Ett förvärv på orten som vi hoppas skall följas av fler. Vi ser fram emot att utveckla hållbara bostäder i modern arkitektur med hög kvalitet i ett attraktivt område, säger Niklas Andersson, grundare av I am Home.

Avtalet gäller fastigheten Halmstad Bonden 7, som förvärvas från en privat fastighetsägare. Fastigheten är belägen mellan centrum och Tylösand intill det redan utvecklade bostadsområdet Rotorp, med direkt närhet till grönområdet Alet. På fastigheten finns idag lätt industri vilken skall rivas.

Framtagande av bygglovshandlingar inleds omgående och byggstart förväntas under 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Andersson 072-522 76 99

Petra Wertheimer 072-506 02 22