I am Home tillsätter Henrik Nordlöf som vice VD och affärschef

20 oktober 2020

I am Home, byggherre och projektutvecklare, befinner sig i en stark tillväxtfas med 1 723 lägenheter planerade för 2021. Nu förstärks projektorganisationen med Henrik Nordlöf i rollen som vice VD och affärschef för att möta upp efterfrågan.

Under året har I am Home haft en kraftig tillväxt med samarbeten som Rikshem och Heimstaden. Den starka position som bolaget befinner sig i, med 1 723 lägenheter planerade för 2021, möjliggör en ökad transaktionstakt och stark utvecklings- och expansionskurva.

För att bemöta efterfrågan har I am Home tillsatt Henrik Nordlöf som vice VD och affärschef. Hans uppdrag är att skapa förutsättningar för fler förvärv och en ökad transaktionstakt.

-Henrik kommer att ha en nyckelroll i att förverkliga vår tillväxtstrategi och ytterligare stärka vår position på marknaden. Hans tidigare erfarenheter och breda kontaktnät kommer att ge oss möjlighet att ytterligare bemöta marknadens efterfrågan på innovativa bostäder med hållbara koncept och modern arkitektur. Det gläder mig att få välkomna Henrik till vårt team, säger Niklas Andersson, en av grundarna för I am Home.

Henrik har mer än tio års erfarenhet av affärsutveckling och transaktioner i branschen. Han kommer senast från rollen som vice VD på Slättö Förvaltning.

-Att få möjlighet att komma in i en expansionsfas som den I am Home befinner sig i är spännande. Vi ska få fler att upptäcka bolagets kapacitet och unika koncept för bostadsutveckling. Jag ser fram emot att vara med i utvecklingen av hem där människors livsglädje står i fokus, säger Henrik Nordlöf.

För ytterligare information:

Niklas Andersson, grundare av I am Home, 072-522 76 99, niklas@wearetomorrow.se

Henrikrik Nordlöf, vice VD och affärschef, I am Home, 073-300 25 92, henrik@iamhome.se