I am Home tillsätter Niclas Ståhlberg som transaktionschef

17 september 2019

I am Home, byggherre och projektutvecklare, förstärker sin projektorganisation med Niclas Ståhlberg i rollen som transaktionschef. I am Homes starka tillväxt har skapat förutsättningar för såväl fler förvärv och försäljning av projekt. Nu får Niclas Ståhlberg uppdraget att öka transaktionstakten.

Under året har I am Home haft en kraftig tillväxt med kunder som Rikshem, Heimstaden och NREP. Bolagets stärkta position möjliggör en ökad transaktionstakt och fortsatt stark tillväxt.

– Med sin breda kompetens och starka nätverk kommer Niclas ha en nyckelroll i att förverkliga vår tillväxtstrategi och stärka vår marknadsposition ytterligare. Genom fler förvärv kan vi möta våra kunders efterfrågan på fler innovativa bostäder med hållbara koncept och modern arkitektur. Det gläder mig att få välkomna Niclas till vårt projektteam, säger Lars Wribe, VD för I am Home.

Niclas har över 10 års erfarenhet av fastighetsinvesteringar och finansiering genom det egna konsultbolaget Ståhlberg Invest och i tidigare roller på Catella och Genesta.

– Det är spännande att få bidra till I am Homes expansion och få fler att upptäcka bolagets kapacitet och unika koncept för bostadsutveckling. Vi kommer vara offensiva och förvärva både befintliga och potentiella byggrätter runt om i Sverige. Jag ser fram emot att vara med och skapa hem där människors livsglädje står i centrum, säger Niclas Ståhlberg.