I am Home utvecklar 189 lägenheter åt Rikshem i Halmstad

2 oktober 2019

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, utvecklar 189 hyresrätter i Halmstad åt Rikshem. Fastigheten är attraktivt belägen intill Slottsjorden i centrala Halmstad. 

Utvecklingen av Bonden 7 omfattar en total yta om 11 800 kvm BTA fördelat på 189 lägenheter. Lägenheterna ska upplåtas som hyresrätter av Rikshem. Fastigheten är en del av ett nytt utvecklingsområde där en ny detaljplan totalt medger utveckling av cirka 500 bostäder samt centrumverksamhet med bland annat kontor, handel och restauranger.

– Vi är mycket glada över att få börja utveckla bostäder i Halmstad, en mycket spännande stad under förändring. Vi ser fram emot att tillsammans med Rikshem utveckla hållbara bostäder i modern arkitektur med hög kvalitet i detta attraktiva område., säger Lars Wribe, VD för I am Home.

– Som en långsiktig fastighetsägare vill vi ha en strategisk mix av samhällsfastigheter i alla våra orter och vi ser fram emot att komplettera vårt bestånd av samhällsfastigheter med nybyggda hyresrättslägenheter i bra läge i Halmstad, säger Håkan Carlsson, Fastighetschef för Rikshem i Halmstad

Detaljplanen är lagakraftvunnen och byggstart är planerad till Q1 2020. 

I am Home har sedan tidigare ett gott samarbete med Rikshem. Exempelvis är kvarteret Måbäret med 134 lägenheter i Kalmar under färdigställande med inflyttning under oktober.

För ytterligare information:
Lars Wribe, VD I am Home, 070-458 98 78
Håkan Carlsson, Fastighetschef, Rikshem, 010-70 99 223