I am Home utvecklar 440 hyreslägenheter åt Heimstaden i Malmö.

6 november 2018

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, har tecknat ett avtal med Heimstaden avseende försäljning av ett större utvecklingsprojekt av hyresbostäder där I am Home färdigställer cirka 28 000 kvm BTA fördelat på 440 hyreslägenheter. Hyreslägenheterna ska uppföras i Norra Sorgenfri, Malmö, som ska utvecklas till en ny levande kvarterstad med en blandning av bostäder, lokaler, förskola, torg och parker. Första inflyttning är planerad till oktober 2020.

De aktuella lägenheterna är en viktig del i omvandlingen av Norra Sorgenfri från industriområde till en levande stadsdel. Utvecklingen av fastigheten – Smedjan 8 – innebär uppförandet av 440 lägenheter som ska upplåtas som hyresrätter av Heimstaden. I am Home kommer att ansvara för och driva byggnationen fram till färdigställande. Byggstart är planerad till juni 2019 med första inflyttning oktober 2020. Det aktuella projektet vidimerar I am Homes innovativa, kostnadseffektiva och hållbara boendekoncept som medför betydligt kortare ledtider än traditionell bostadsutveckling.

– Vi ser fram emot att utveckla samarbetet med Heimstaden, samt att vara en bidragande faktor i framväxten av det nya Sorgenfri. Med moderna och trivsamma bostadshus kommer vi tillsammans lyfta hela området och driva på utvecklingen mot en attraktiv och levande stadsdel, säger Niklas Andersson, grundare av I am Home.

I am Home har tidigare förvärvat fastigheten av Awidsro, vilka tillsammans med Malmö Stad arbetat med en ny detaljplan. Detaljplanearbete pågår och förväntas vara klart under första kvartalet 2019.

– Vi är oerhört glada över att ha kunnat få till detta samarbete med I am Home som står för ett nytänkande i byggprocessen och hela tiden letar efter nya innovativa lösningar med stort fokus på hållbarhet. För oss är det viktigt att våra hyresgäster får den bästa upplevelsen i våra nyproducerade bostäder och här tycker vi att I am Home ligger i framkant och sätter stort fokus på människorna som ska bo i lägenheterna. Heimstaden är en av de största byggherrarna av hyresrätter i landet de kommande åren och det är förstås glädjande att få uppföra detta fina projekt i Malmö där vi i dagsläget har vårt största bestånd av hyresrätter och där vårt huvudkontor för koncernen är placerat, säger Fredrik Årman, Transaktionschef på Heimstaden.