NREP och We are Tomorrow bildar JV för utveckling och ägande av hyresrätter

1 juli 2019

Satsningen innebär att bolagen tillsammans tar en större roll i byggandet av morgondagens hållbara stad. Ambitionen är att utveckla och förvalta ett bestånd om 2000 lägenheter där ett första projekt startar efter sommaren. Projektet om upp till 200 lägenheter och omfattandes nära 14 000 kvm BTA är beläget i Nykvarn.

-Partnerskapet med NREP ger en långsiktig finansiering som skapar oss större möjligheter att förvärva såväl färdiga som potentiella byggrätter och bygga upp ett bestånd av hyresfastigheter. Samarbetet visar att vi är på god väg att bli en mycket stark aktör i byggandet av morgondagens stad. Vår innovativa syn på projektutveckling och kompetens inom industriell bostadstillverkning passar mycket väl ihop med NREPs kompetenser och starka marknadsnärvaro, säger Terje Björsell, VD för We are Tomorrow

Samarbetet bildar en unik kombination av projektutveckling, kapital, industriell bostadstillverkning, totalentreprenad och fastighetsägande vilket skapar både effektivitet och en stark genomförandekraft, tillsammans kontrollerar vi hela kunskaps- och värdekedjan för nya bostäder.

-För oss är samarbetet ytterligare ett viktigt steg i vår ambition att växa inom bostadssegmentet i Sverige. We are Tomorrows kunskap om utveckling, bostadstillverkning och användandet av massivträstommar i KLT ligger i linje med vår syn på effektivt byggande och våra klimatambitioner. Vi ser framemot ett givande samarbete, säger Stefan Wallander, VD för NREPs Svenska verksamhet

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niklas Andersson, grundare We are Tomorrow, tel 072-522 76 99, e-post: niklas@wearetomorrow.se

Terje Björsell, VD We are Tomorrow, tel: 072-589 16 56, e-post: terje@wearetomorrow.se

Sebastian Vallgårda, Sverigeansvarig NREP Living, tel: 0733 28 21 24, e-post: seva@nrep.com

Marianne Hoffman, Pressansvarig NREP, tel: 0706 51 75 97, e-post: mahof@nrep.com