Pictet och I am Home bildar JV för utveckling och ägande av hyresrättsbostäder

8 september 2021

I am Home, stadsutvecklare och projektutvecklare av flerbostadshus, ingår ett partnerskap tillsammans med Pictet Alternative Advisors. I am Home kommer att utveckla de kommande bostadsprojekten i växande städer över hela Sverige där det finns stor efterfrågan på nya bostäder med hållbarhet som ledord.

Satsningen innebär att bolagen tillsammans tar en större roll i utvecklingen och förvaltningen av morgondagens hållbara stad. Ambitionen är att tillföra beståndet 600 nyutvecklade lägenheter per år. I am Home svarar för markförvärv och dialog med kommuner liksom genomförande och tillgångsförvaltning i nära samarbete med Pictet.

– I am Home har hittat en stark och långsiktig partner i Pictet som besitter en hängivenhet till hållbarhet och en djup expertis inom fastigheter. Vi delar värderingar och med det kan vi förverkliga våra tankar om stadsutveckling och bidra till att skapa attraktiva hem med ett växande antal fastigheter på flera orter Vi arbetar med ett antal projektmöjligheter redan och väntas dra igång utvecklingen av cirka 400 lägenheter redan under hösten, säger Terje Björsell, VD på I am Home. 

– Underliggande fundamenta på den svenska bostadsmarknaden såsom det reglerade hyressystemet, växande städer och ett strukturellt underutbud av prisvärda bostäder, ser fortsatt attraktiva ut. Vi har ett starkt fokus på ESG och är glada att samarbeta med I am Home, en utvecklare av hög kvalitet, som delar våra kärnvärden om hållbar utveckling och gröna byggnader. Gruppens modulära träkonstruktion garanterar byggnader av hög standard och ett lågt koldioxidavtryck, säger Alexander Thams, chef för Nordics på Pictet Alternative Advisors.

  ESG är en gemensam prioritet och samarbetet skall skapa prisvärda lägenheter med miljöer som inspirerar och underlättar vardagen.

  Samarbetet bildar en stark kombination av projektutveckling, kapital och fastighetsägande vilket skapar både effektivitet och genomförandekraft, tillsammans kontrolleras hela kunskaps- och värdekedjan för nya bostäder.

  För ytterligare information vänligen kontakta:

  Terje Björsell, VD I am Home, tel: +4672-589 16 56, e-post: terje@iamhome.se

  Alexander Thams, chef för Nordics på Pictet Alternative Advisors, tel: +4673-385 89 91,
  e-post: athams@pictet.com

  I am Home är stadsutvecklare och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter. Med kreativa och hållbara boendekoncept och en process i samverkan utvecklar I am Home för individens olika behov och livets föränderlighet. I am Home skapar miljöer som inspirerar, underlättar vardagen och som ger en hållbar framtid för nästa generation. I am Home är helägt av We are Tomorrow.

  Pictetkoncernen är ett partnerskap bestående av sju ägare-förvaltare med principer om efterträdare och överföring av ägandet som har varit oförändrade sedan grundandet år 1805. Koncernen erbjuder endast förmögenhetsförvaltning, kapitalförvaltning och relaterade kapitaltjänster. Koncernen ägnar sig inte åt investmentbankverksamhet och omfattar inte heller kommersiella lån. Med 746 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning per den 30 juni 2021, är Pictet idag en av de ledande Europabaserade oberoende kapital- och tillgångsförvaltarna. Pictet grundades och har sitt säte i Schweiz. Idag har Pictet mer än 5 000 anställda och 30 kontor globalt inklusive Stockholm.

  Pictet Alternative Advisors är Pictetkoncernens helägda dotterbolag som ansvarar för investeringar i hedgefonder, riskkapital och fastigheter. Sedan 1991 har Pictet Alternative Advisors mer än 100 alternativa investeringsspecialister anställda och förvaltar cirka 37 miljarder dollar. Pictets fastighetsverksamhet har 14 anställda och leds av Zsolt Kohalmi som har bred erfarenhet av fastighetstransaktioner i Norden.