Rikshem förvärvar nyproduktion i Kalmar

3 maj 2018

De aktuella fastigheterna Rönnbäret 1 och Måbäret 1 ligger vid Värsnäsvägen i Kalmar. Nu pågår nybyggnation av flerbostadshus av företaget Gyllene Hem tillsammans med projektpartnern I am Home, som har designat och projektlett byggnationen.

– Den första etappen med 87 lägenheter beräknas vara färdig under andra halvan av 2018. Etapp två har påbörjats med 134 lägenheter som beräknas bli färdiga under slutet av 2019, berättar Stefan Wertheimer, projektchef på I am Home.

Rikshem tar över i en tidpunkt som anses som lämplig i rådande marknadsläge.
– Tidpunkten och marknadsläget gör att det nu är ett bra läge för att avyttra fastigheterna till Rikshem. Bankfinansieringen har blivit tuffare för små aktörer och Rikshem är en långsiktig aktör och en av Sveriges och Kalmars största privata fastighetsbolag, säger Gyllene Hems VD, Otto Werneskog.

I am Home kommer som planerat att slutföra produktionen och lämna över nyckelfärdiga fastigheter till Rikshem.
–Vi kommer att färdigställa och slutföra helt enligt plan. Vi ser positivt på ägarskiftet. Rikshem är ett tryggt och stabilt bolag, säger Niklas Andersson, VD på I am Home.
– Vi har strävat efter att skapa ett modernt och trivsamt boende. Bland annat finns det gemensamhetsutrymmen för de boende med både övernattningsrum och studierum.

– Vi är mycket nöjda med affären och samarbetet med I am Home. Vi förbereder nu en uthyrningsstart under maj månad med en första inflyttning under andra halvan av 2018, säger Christofer Bernebring, Regionchef Södra Sverige på Rikshem.