Rönnbäret - Kalmar

87 lägenheter nära naturområden och Kalmar Golfklubb.

Slutfört

Vid utformningen Rönnbäret har fokus varit trivsel, möjlighet till gemenskap och prisvärda lägenheter med god kvalitet. Detta har vi skapat bl.a. genom yteffektiva lägenheter och gemensamma utrymmen för övernattning och möjlighet till studie/arbetsrum i varje huskropp. Detta bidrar till effektivare nyttjande av boyta och minskade kostnader för både fastighetsägare och hyresgäst. Samtliga huskroppar är förberedda för egen elproduktion med solcellsanläggning på taken.  

Rönnbärets placering med närhet till fritids- och strövområden med god kommunikation in till stadskärnan gör området till ett attraktivt boende för alla åldrar och familjekonstellationer. 

Fakta

  • Ort Kalmar
  • Område Snurrom
  • Antal lägenheter 87
  • Antal BTA 5 731
  • Inflyttning 2018
  • Partner Rikshem
  • Entreprenör Multibygg

Har du mark att sälja?

Vi letar aktivt efter mark för att bygga nya bostäder

Markförvärv