Linjalen - Nyköping

Fastigheten ligger i östra delarna av Nyköping och omfattar cirka 5 100 m2 BTA fördelat på 86 lägenheter.

Aktuellt

Fastigheten, Linjalen 2, ligger strax öster om Nyköpings stadskärna och innefattar 86 lägenheter som efter färdigställandet kommer att upplåtas som hyresrätter av I am Home i samarbete med Pictet. 

För oss är hållbarhet ett brett begrepp som innefattar låg klimatpåverkan, bra livsmiljö för de boende, och en fungerande boendeekonomi. Gestaltningen vill förstärka områdets småstadskaraktär genom varierade våningshöjder, fasadindrag, takutformningar och fasadstrukturer. Solceller kommer installeras på utvalda delar av taken där energi tillförs direkt på dagen samt via batteri nattetid. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver; en del i arbetet att utveckla för en mer hållbar stad. 

I am Home vill skapa en förenklad vardag som bejakar människorna i och runt fastigheten. Det finns en levande gårdsmiljö för både vuxna som barn med planeringsmöjligheter och miljörum för att som boende enkelt kunna bidra med sortering. Vi vill visa att det går att skapa ekonomisk hållbara boendemiljöer som ger trivsel och ett hem att trivas i.

 

 

Fakta

  • Ort Nyköping
  • Område Brandholmen
  • Antal lägenheter 86
  • Antal BTA 5 200
  • Inflyttning Q3 2024
  • Partner Pictet

Har du mark att sälja?

Vi letar aktivt efter mark för att bygga nya bostäder

Markförvärv