Ribby Ängar, etapp 4 - Haninge

Den fjärde etappen av Ribby Ängar är en del av den nya attraktivt belägna stadsdelen med promenadavstånd till centrum, pendeltågstation, skola och vårdcentral.

Aktuellt

Tydlig stadskaraktär

Etapp 4 är området som ligger högst på Ribby Ängar och det kommer att få en tydligt stadskaraktär med högre byggnader upp till 6 våningar.

Området kommer att få en karaktär av småstad blandat med öppna ytor med ett grönt och modernt område som tillgodoser invånares behov i alla åldrar. Här kommer att finnas generösa trädplanteringar och grönytor för lek och rekreation samt gångstråk och siktlinjer som inbjuder till cykelturer och promenader i och utanför området.  

Detta blir den sista etappen på området Ribby Ängar, där det totalt kommer bli ca 1 000 lägenheter, varav Bygg-Fast har varit och är delaktig i att utveckla ca 700 nya bostäder.

I den nya stadsdelen kommer det bo ca 2000 människor. 

Fakta

  • Stad Haninge
  • Antal lgh 300
  • Status Markanvisning