Ströpsta - Nykvarn

Projektet omfattar cirka 13 500 kvm BTA fördelat på åtta huskroppar med tre våningar vardera och 178 lägenheter. Bostäderna kommer att upplåtas som hyresrätter och uppförs i Bergtorp i Nykvarn.

Slutfört

Ströpsta – En effektiv byggnation med ett stort engagemang för en hållbar morgondag

För oss är det en självklarhet att skapa projekt som gör morgondagen bättre än vad den är idag. Därför är projektet Ströpsta i Nykvarn planerat för en hållbar byggnation och låga energivärden.

Projektet byggs med industriellt tillverkade volymelement i KLT. Byggmetoden och valet av material bidrar till en mer hållbar byggnation. Ytterligare en positiv aspekt är den effektiva byggnationen. På bara en månad har det första av åtta huskroppar monterats. Totalt sett infattar projektet 178 lägenheter.

Vi driver engagerat och målfokuserat arbetet för att nå vårt högt satta energimål; att klara cirka hälften av nybyggnationskravet. Detta kommer vi bland annat göra genom att installera en stor mängd solceller.

Fakta

  • Ort Nykvarn
  • Område Bergtorp
  • Antal lägenheter 178
  • Antal BTA 13 500
  • Inflyttning Q4 2022
  • Partner SBB

Har du mark att sälja?

Vi letar aktivt efter mark för att bygga nya bostäder

Markförvärv